Słupy do lamp

Słupy do lamp - wymiary

LP Model Wymiary w mm Waga w kg
A B C Aluminium Mosiądz
A > 2 m
21 S-01 2100 295 45 16 48
22 S-20 2210 290 x 290 45 32 96
23 S-21 2210 290 x 290 45 33 99
24 S-23 2360 3 x 470 45; 60 36 108
25 S-01A 2400 295 45 18 54
26 S-17 2750 290 x 290 45; 60 34 102
27 S-27 2900 290 x 290 45; 60 37 111


 

 

 

 

 

 

 

Słupy do lamp - S-01

 

 

 

 

 

 

 Słupy do lamp - S-20

 

 

 

 

 

 

Słupy do lamp - S-21

 

 

 

 

 

 

 Słupy do lamp - S-23

 

 

 

 

 

 

Słupy do lamp - S-01A

 

 Słupy do lamp - S-17

 Słupy do lamp - S-27
 S-01  S-20  S-21  S-23  S-01A  S-17  S-27

 

Słupy do lamp - WYMIARY

LP Model Wymiary w mm Waga w kg
A B C Aluminium Mosiądz
1m > A > 2 m
1 S-19 1550
230 x 230 45 18 54
2 S-29 1700
230 x 230 45 20
60
3 S-47 1740 345 45 15
45
4 S-06 1800 360 x 360 45 13
39
5 S-18 1800
275 x 275 45; 60
26
78
6 S-46 1900
345 45 18
54
7 S-28 1950
275 x 275 45; 60 28
8
Słupy do lamp - S-28 Słupy do lamp - S-46 Słupy do lamp - S-18
Słupy do lamp - S-06
Słupy do lamp - S-47 Słupy do lamp - S-29
Słupy do lamp - S-19
 S-28  S-46  S-18  S-06  S-47  S-29  S-19

 

Słupy do lamp - WYMIARY

LP Model Wymiary w mm Waga w kg
A B C Aluminium Mosiądz
A < 1 m
1
S-11 80
140 x 140
45 18 54
2 S-14 100
3 x 170
45 20
60
3 S-08 130
155 45 15
45
4 S-12 180
180 x 180 45 13
39
5 S-05 185
205
45
26
78
6 S-13 210
190 45 18
54
7 S-09 295
240 45; 60 28
8
8
S-10 390
140 x 140 45 28
8
9
S-07 560
175 45 28
8
10
S-50 800
205 45 28
8
11
S-04 840
205 45 28
8
1m > A > 2m
12
S-01B 1400
230 45 28
8
13
S-50A 1400 205 45 28
8
Słupy do lamp - S-11 Słupy do lamp - S-14 Słupy do lamp - S-08
Słupy do lamp - S-12
Słupy do lamp - S-05
 S-11  S-14  S-08  S-12  S-05

 Słupy do lamp - S-13  Słupy do lamp - S-09  Słupy do lamp - S-10 Słupy do lamp - S-07
Słupy do lamp - S-50
 Słupy do lamp - S-04 Słupy do lamp - S-50A
Słupy do lamp - S-01B
 S-13  S-09  S-10  S-07 S-50 S-04 S-50A
S-01B
Powrót
Copyright © 2011 UNIMAT - Lampy i elementy ozdobne