Nowy Dwór 27 86-070 Dąbrowa Chełmińska

Słupy do lamp

Ozdobne podstawy i słupy do lamp ogrodowych i ulicznych

słup do lampy ulicznej, słup do latarni - wymiary głowic do lamp ogrodowych

Schemat

Na jego podstawie zwymiarowane są wszystkie, niżej wymienione słupy do lamp.

Słupy do lamp ulicznych o wysokości powyżej 2 m

Słup do lampy S-01

Słup do lampy S-01A

Słup do lampy S-17

Słup do lampy S-20

Słup do lampy S-21

Słup do lampy S-23

Słup do lampy S-27

LP Model Wymiary w mm Waga w kg
A B C Aluminium Mosiądz
A > 2 m
1 S-01 2100 295 45 16 48
2 S-20 2210 290 x 290 45 32 96
3 S-21 2210 290 x 290 45 33 99
4 S-23 2360 3 x 470 45; 60 36 108
5 S-01A 2400 295 45 18 54
6 S-17 2750 290 x 290 45; 60 34 102
7 S-27 2900 290 x 290 45; 60 37 111

SŁUPY DO LAMP ULICZNYCH O WYSOKOŚCI OD 1 DO 2 M

Słup do lampy S-28

Słup do lampy S-46

Słup do lampy S-18

Słup do lampy S-06

Słup do lampy S-47

Słup do lampy S-29

Słup do lampy S-19

Słup do lampy S-50A

Słup do lampy S-01B

LP Model Wymiary w mm Waga w kg
A B C Aluminium Mosiądz
1m > A > 2 m
1 S-19 1550 230 x 230 45 18 54
2 S-29 1700 230 x 230 45 20 60
3 S-47 1740 345 45 15 45
4 S-06 1800 360 x 360 45 13 39
5 S-18 1800 275 x 275 45; 60 26 78
6 S-46 1900 345 45 18 54
7 S-28 1950 275 x 275 45; 60 28 8
8 S-01B 1400 230 45 28 8
9 S-50A 1400 205 45 28 8

PODSTAWY I SŁUPY DO LAMP OGRODOWYCH I ULICZNYCH O WYSOKOŚCI PONIŻEJ 2 M

Podstawa lampy S-11

Podstawa lampy S-14

Podstawa lampy S-08

Podstawa lampy S-12

Podstawa lampy S-05

Podstawa lampy S-13

Podstawa lampy S-09

Podstawa lampy S-10

Podstawa lampy S-07

Słup do lampy S-50

Słup do lampy S-04

LP Model Wymiary w mm Waga w kg
A B C Aluminium Mosiądz
A < 1 m
1 S-11 80 140 x 140 45 18 54
2 S-14 100 3 x 170 45 20 60
3 S-08 130 155 45 15 45
4 S-12 180 180 x 180 45 13 39
5 S-05 185 205 45 26 78
6 S-13 210 190 45 18 54
7 S-09 295 240 45; 60 28 8
8 S-10 390 140 x 140 45 28 8
9 S-07 560 175 45 28 8
10 S-50 800 205 45 28 8
11 S-04 840 205 45 28 8
1m > A > 2m